Blog

Tekhne

Je inovácia, Tekhne je dizajn, Tekhne je pravda, emócie, Tekhne je kvalita.
Všetky tieto veci sú viditeľné a rozpoznateľné pri kvalite produktu.
Tekhne používa operatívne postupy zahŕňajúce tieto kroky: počatie, projektovanie, komunikáciu. Našou zvláštnosťou je zameranie sa na rozvoj dlhodobých projektov, ktorých cieľom je pokračovať a upevniť silnú ochrannú známku prostredníctvom kultúry dizajnu aplikovanej na moderný životný štýl.

Pre viac informácií o výrobcovi navštívte prosím stránku:

www.tekhne.it